Ravne strehe

Ravne strehe niso danes nič posebnega. Donedavno pa so bile med vsemi vrstami klasičnih streha izjema. Tudi materiali in izvajalci tovrstnih streh so bili redki.  Materiali so danes zelo trpežni – folije debeline 1,5 mm in več , proizvajalcev Sika, Bauder,…,itd. so danes izredno kvalitetne ter odporne na velike temperaturne razlike, UV žarčenje ter prehitro staranja zaradi fizikalnih in kemijskih vplivov (kisel dež, nasutja prodca, hoja,…).

Prednosti ravne strehe pred klasičnimi so tudi v maksimalni prostorski izkoriščenosti, saj ravna streha omogoča izrabo tako notranjosti – prostornost najvišje etaže bivalnega prostora, kot tudi zunanjosti – ravno streho je moč ozeleniti. Odpadejo poševnine mansarde in izdelava ostrešja ni potrebna.

Ravna streha omogoča pridobitev prostora za počitek, sončenje pa tudi za rekreacijo.  Uživanje v razgledu in miru na ravni strehi bo spremenilo vaš vsakdanjik. Omislite si lahko tudi ekstenzivna ali celo intenzivno ozelenitev, ki bo spremenila vašo streho v manjši park.

Cenovno jetakšna streha ugodnejša za vrednost dragega ostrešje. Pustimo pa si tudi možnost postavitve še ene etaže na ravno streho.

Trajnostni razvoj urbanih središč in naselij je stalnica, ki ponuja tudi možnost izkoriščanja prostora na zgradbah. Ne gre samo za vedno večjo popularnost zelenih streh, temveč tudi za zakonsko podporo tovrstnim projektom ter subvencioniranje, ki je zakonsko določeno. Gre za nadomeščanje izgubljenega prostora-zelenih površin z urbanizacijo. V razvitih gospodarstvih – kot je n.pr. nemško –  pospešujejo ozelenitev ravnih streh že od 1998 leta zaradi naraščajočih okoljskih problemov. Predvsem v večjih mestih (Amerika) se tega zavedajo ter pospešujejo ozelenjevanje s subvencijami iz mestnih sredstev. Vsaka, še tako majhna zelena streha, prispeva k ohranjanju ekosistema ter izboljšavi zraka ter v veliki meri odpravljajo vizualno degradacijo prostora.  Zato je zaželjeno, da se ozelenijo ravne strehe v nakupovalnih središčih, spalnih naseljih, na večjih zgradbah zavodov in bolnišnic ter parkirnih hiš in industrijskih objektov.

Construction Team

Brown Edward
CEO

Brown Edward manages aspects of specific development services. He handles...

James Brown
Service Manager

James manages aspects of specific development services. He handles construction...

Sally Marsh

Sally manages aspects of specific development services. He handles construction...

John Haze

John has immeasurable knowledge of industry standards and management. Managing...